Empresa reformas y rehabilitaciones Coruña, reforomas varatas al mejor precio.

Ayudas Rehabilitación comunidades propietarios.

Consellería de Infraestruturas e Vivenda ORDE do 20 de abril de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou a adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, así…